Co je Sirius-D ?

Charakteristika:

Pojivová tkáň tvoří dvě třetiny objemu lidského těla. Při výstavbě orgánů v lidském těle pojivovou tkáň dělíme na výplňovou - vazivo a chrupavka, opěrnou - kosti a trofickou - krev, míza, tkáňový mok. Bílkoviny jsou nepostradatelnou výživovou složkou buněk pojivové tkáně. Jsou nezbytné pro tvorbu a obnovu tkání organizmu, jsou součástí enzymů, zajišťují transport látek v těle a jsou zdrojem energie. Pro výživu buněk jsou nezbytné bílkoviny, které mají maximální zastoupení aminokyselin, a které současně jsou velmi rychle vtřebatelné.

Sirius-D obsahuje nízkomolekulární polypeptidové řetězce bílkovin, které mají tyto charakteristiky. Sirius-D je jedinečný produkt, který konfiguruje mimořádně přesně molekulovou kombinaci stavebního materiálu buněk.

Sirius-D jednak zpomaluje degenerativní procesy, které jsou součástí procesu stárnutí, jednak vstřebává granulační tkáň, regeneruje a obnovuje buňky pojivové tkáně. Granulační tkáň se v lidském těle vytváří po každém infekčním onemocnění, zranění, chirirgickém zákroku, bakteriálním nebo autoimunitním onemocnění, radiačním ozáření aj. Granulační tkáň je složená z nově tvořených cév a vaziva, vzniká při hojení ran a při opouzdření zánětlivých ložisek, přerůstá přez poškozená místa (ránu) a vede k jejímu hojení. Tato tkáň se liší od zdravé pojivové tkáně svými biochemickými charakteristikami. Granulační tkáň vlastně zachraňuje lidský organizmus, ale vede k funkčním poruchám zasažených tkání a orgánů. Sirius-D neléčí. Nevyléčí záněty, infekční nemoci, nemůže je zastavit. Ale když tyto procesy ovládneme, Sirius-D obnovuje a opravuje poškozená místa. Sirius-D resorbuje granulační (poškozenou) tkáň a v místě postižení umožní regeneraci a obnovu tkání a buněk.

Toto jsou důvody, proč je Sirius-D účinný při tak širokém spektru onemocnění.

Sirius-D stimuluje imunitní systém, zpomaluje procesy stárnutí, ale co je nejdůležitější – přispívá k regeneraci lidského organizmu.